Kandidatprogram i global utveckling, 180 hp

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är Kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig!

OM PROGRAMMET När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Du lär dig hur diskussionerna om utveckling och utvecklingspolitik förändrats över tid, och om hur det idag finns motstridiga uppfattningar om utveckling på olika platser i världen. Vidare läser du om makt, identitet och politiska institutioner, och om de politiska och ekonomiska krafter som driver urbaniseringen globalt. Du lär dig också om hur orättvisor och ojämlikhet i världen ger upphov till olika former av motstånd – i form av vardaglig och småskalig protest, eller i form av transnationell mobilisering som skapar rubriker i de globala medierna.

Kandidatprogrammet i Global utveckling är fördelat på tre läsår, omfattande 180 hp, varav 120 hp är kurser i Global utveckling och 60 hp i breddningsämnen

ARBETSMARKNAD Genom att läsa programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida och andra myndigheter, internationella organisationer, eller inom företag med fokus på t.ex. företags samhällsansvar (CSR).

EXAMEN Utbildningen leder fram till filosofie kandidatexamen i Global utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen