Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Global utveckling IV

Kursen ger fördjupade och specialiserade kunskaper i några specifika globala utvecklingsfrågor utifrån akademiska eller praktiska perspektiv, samt fördjupad kunskap och förståelse i ämnesområdet global utvecklings vetenskapliga grund och olika teoretiska perspektiv som kan anläggas för att förklara globala
utvecklingsfrågor.

Kursen ger även grundläggande färdigheter i hur man utvecklar och skriver en kandidatuppsats i ämnet global utveckling. Studenten ska kunna använda sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser i global utveckling för att göra detta.

 • Kursupplägg

  Delkurs 1, 15 hp, är valbar mellan kurserna Tematisk specialisering, Praktik eller Fältstudie.

  Tematisk specialisering ges av Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

  Läs mer om Praktik

  Delkurs 2, 15 hp, är ett examensarbete.

  Kursansvariga: Helena Berglund, Statsvetenskapliga institutionen och Molly Sundberg, Socialantropologiska institutionen. Handledare och examinatorer från samtliga institutioner.

   

  För mer information se kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Stockholms universitet
  Socialantropologiska institutionen
  10691 Stockholm
  Tel 08-163377
  Besöksadress: Universitetsvägen 10B, plan 6 (Blå husen)
  Studierektor, molly.sundberg@socant.su.se
  Studentexpedition, socant@socant.su.se
  Studievägledning, studievagledare@socant.su.se