Genusvetenskap II, 30 hp

Om kursen

Kursen fördjupar kunskapen om den vetenskapsteoretiska och begreppsliga grunden för genusstudier. Den inleds med studier av olika inriktningar i feministisk teori. Därefter introduceras såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Terminen avslutas med ett mindre, självständigt uppsatsarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen