Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion i genusstudier

Kursen ger en bred orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och teorier. Feminism studeras med fokus på såväl idéhistoriska rötter som aktuell debatt.

Introduktion i genusstudier bild

Vi diskuterar hur genus förhåller sig till sociala kategorier som etnicitet och sexualitet och hur detta påverkar människors identitet och möjlighet till inflytande. Kursen tar även upp olika aspekter av jämställdhet, dess politik, hinder och möjligheter.

Tillsammans med Introduktion i genusstudier – vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp, ger kursen behörighet till Genusvetenskap II.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Genusstudier 1 7,5 hp

  På Genusstudier 1 studeras den feministiska tanketraditionen och dess idéhistoriska rötter samt framväxten av genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv. På delkursen analyseras också hur genus görs och kan förstås i förhållande till jämställdhet, organisation och arbetsliv.

  Delkurs 2: Genusstudier 2 7,5 hp

  På Genusstudier 2 analyseras hur genus kan förstås i förhållande till kropp, sexualitet och etnicitet. Framväxten av begreppen queer och heteronormativitet diskuteras. Även föreställningar om vithet, svenskhet och invandrarskap analyseras med hjälp av genusperspektiv och postkolonial teori.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras med hemskrivning (gäller båda delkurserna).

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt