Introduktion i genusstudier, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en bred orientering i genusvetenskapens grundläggande begrepp och teorier. Feminism studeras med fokus på såväl idéhistoriska rötter som aktuell debatt. Vi diskuterar hur genus förhåller sig till sociala kategorier som etnicitet och sexualitet och hur detta påverkar människors identitet och möjlighet till inflytande. Kursen tar även upp olika aspekter av jämställdhet, dess politik, hinder och möjligheter. Tillsammans med Introduktion i genusstudier – vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp, ger kursen behörighet till Genusvetenskap II.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen