Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv, 15 hp

Om kursen

Med exempel från historia, statsvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier studerar vi genusperspektivets betydelse och hur det har analyserats vetenskapligt. Vi diskuterar ämnesspecifika teman som välfärdstatens roll för konstruktionen av genus och vilken roll genus spelar inom olika kulturella uttrycksformer. Tillsammans med Introduktion till genusstudier, 15 hp, ger kursen behörighet till Genusvetenskap II.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen