Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv

 • 15 hp

Med exempel från historia, statsvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier studerar vi genusperspektivets betydelse och hur det har analyserats vetenskapligt.

Introduktion i genusstudier vetenskapskritiska perspektiv bild

Vi diskuterar ämnesspecifika teman som välfärdstatens roll för konstruktionen av genus och vilken roll genus spelar inom olika kulturella uttrycksformer.

Tillsammans med Introduktion till genusstudier, 15 hp, ger kursen behörighet till Genusvetenskap II.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Vetenskapskritiska perspektiv 1 7,5 hp

  Vetenskapskritiska perspektiv 1 behandlar genus som vetenskapskritiskt perspektiv inom ämnet historia. Kursen innehåller en introduktion till genushistorisk empiri och teori, där huvudfokus läggs vid modernsvensk historia. Delkursen avslutas med en statsvetenskaplig del som riktar sökarljuset mot politik och genus. Här behandlas jämställdhetspolitikens politisering och institutionalisering, liksom dess konsekvenser för hursamhället organiseras.

  Delkurs 2: Vetenskapskritiska perspektiv 2 7,5 hp

  I Vetenskapskritiska perspektiv 2 ges en inblick i litteraturvetenskapligt feministiskt tänkande. Delkursenfokuserar på skönlitterära texter från olika tidsperioder och hur de kan förstås genusteoretiskt. Nästa del av kursen behandlar relationen mellan genus, kulturuttryck och konstnärlig gestaltning.

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras med hemskrivning (gäller båda delkurserna).

  Examinator

  Förteckning över aktuella examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Undrar du över hur det är att studera hos oss? Läs intervjuerna där våra tidigare studenter berättar om sina upplevelser.

 • Kontakt