Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till genus, makt och politik

Kursen ger en bred introduktion till feministiska perspektiv på politik. I centrum står frågan om hur politisk styrning och organisering formar och formas av genus och andra maktordningar.

Med utgångspunkt i historiska och samtida exempel undersöks hur kroppar, identiteter och relationer regleras av formella institutioner och lagar liksom informella normer, samt hur sådana maktförhållanden kan utmanas och förändras. Under kursen diskuteras hur olika feministiska inriktningar ifrågasätter traditionella synsätt på politik och erbjuder verktyg för att förstå samtidsfrågor såsom klimat- och miljöpolitik, våld och säkerhet, nationalism och migration, samt arbete och ekonomisk ojämlikhet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Introduktion till genus, makt och politik, på 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk. Kompensering av obligatorisk närvaro kan ske genom skriftlig kompenseringsuppgift. Högst ett av seminarierna kan kompenseras.

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig gruppresentation och en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt