Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genusvetenskapliga kulturstudier

Kursen syftar till att belysa relationen mellan genus och kulturella uttryck i olika former.

Den tar upp kritiska kulturstudier och behandlar genusperspektiv på populärkulturella uttryck och konstnärlig gestaltning. Fokus kan till exempel ligga på musik, litteratur, film eller teater.

Genusvetenskapliga kulturstudier (GV5011) ger tillsammans med Introduktion i genusstudier (GV5004) och Introduktion till genus, makt och politik (GV5010) behörighet till Genusvetenskap II (GV2001).