Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskapliga kulturstudier

Kursen syftar till att belysa relationen mellan genus och kulturella uttryck i olika former.

Den tar upp kritiska kulturstudier och behandlar genusperspektiv på populärkulturella uttryck och konstnärlig gestaltning. Fokus kan till exempel ligga på musik, litteratur, film eller teater.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Genusvetenskapliga kulturstudier, på 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk. Kompensering av obligatorisk närvaro kan ske genom skriftlig kompenseringsuppgift. Högst ett av seminarierna kan kompenseras.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt