Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion i intersektionalitet

Kursen ger en introducerande kunskap om intersektionalitet, genus och makt.

Foto: Gerd Altmann / Pixabay
Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Grunderna för hur olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder samspelar studeras och analyseras. Stor vikt läggs vid att, genom att anlägga ett intersektionellt maktperspektiv, undersöka hur diskriminering fungerar och därmed kan motverkas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, "Introduktion i intersektionalitet", på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisning sker genom seminarier och föreläsningar. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter. Samt examineras muntligt löpande genom aktivt deltagande på seminarier.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt