Genusvetenskap - magisterkurs, 15 hp

Om utbildningen

Under kursen genomför studenten en självständig vetenskaplig studie av ett genusvetenskapligt ämne i form av ett skriftligt examensarbete. Studenten tilldelas en handledare för hjälp med författandet av uppsatsen. Kursen avslutas med ett seminarium där studenten försvarar det egna arbetet och opponerar på en annan students arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen