Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tematisk fördjupning i genusvetenskap

Kursen ger fördjupad kunskap i och möjlighet till förberedande avgränsning av det ämnesområde som sedan utvecklas vidare i och med masteruppsatsen. Litteraturen väljs självständigt, men i samråd med kursansvarig. Kursen används framför allt till att fördjupa och/eller bredda forskningsfrågan i det egna examensarbetet.

Särskilt fokus ligger på att kunna självständigt avgränsa ett forskningsområde, att redogöra för samt kritiskt reflektera över den lästa litteraturen när det gäller dess teoretiska och empiriska bidrag till det avgränsade forskningsområdet, samt att relatera den lästa litteraturen till genusvetenskaplig forskning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Tematisk fördjupning i genusvetenskap, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, självständiga studier samt ett avslutande seminarium.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt