Genusvetenskapliga metoder, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen ger kunskap om teori och tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa genusvetenskapliga metoder. Stor vikt läggs vid ökad förståelse för effekterna av valda metoder, dess möjligheter och begränsningar samt vetenskapliga implikationer. Kursen behandlar även etiska aspekter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen