Go to this page on our english site

Feministisk vetenskapsteori och kunskapssyn

  • 7,5 hp

Kursen utgör en introduktion till genusvetenskap på avancerad nivå.

Feministisk vetenskapsteori samt idéutveckling studeras från den andra vågens feminism till dagens debatter. Förhållandet mellan genus och vetenskapligt utövande samt feministisk idéutveckling och vetenskapsteoretiska debatter tas upp. Kursen avslutas med tillämpning av feministisk vetenskapsteori i en skriftlig uppgift.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen