Go to this page on our english site

Genus och makt

  • 7,5 hp

Kursen fokuserar begreppet makt och dess teoretiska implikationer för genusvetenskapen. Med utgångspunkt i ett antal klassiska texter belyses olika sätt att förstå makt, som begrepp och fenomen.

Stor vikt läggs vid feministisk kritik och utveckling av maktteorier. Kursen ger fördjupad teoretisk kunskap om hur maktteorier kan tillämpas på genusvetenskapliga frågeställningar, empiri och resultat.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen