Go to this page on our english site

Intersektionalitet

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskap om teori och debatt om intersektionalitet inom ett brett fält av modern samhällsteori.

Samspelet mellan olika sociala kategorier såsom genus, klass, sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder studeras. Stor vikt läggs vid att, genom att anlägga ett intersektionellt maktperspektiv, undersöka hur diskriminering fungerar och därmed kan motverkas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen