Genusvetenskaplig praktikkurs, 15 hp

Om kursen

Kursen utgörs av en handledd praktik vid någon genusvetenskapligt relevant del av yrkessektorn. Kursen syftar till att ge studenten perspektiv på och fördjupad förståelse av arbetsmarknad utifrån ett genusperspektiv. På praktikplatsen får studenten tillämpa praktiska och analytiska färdigheter som introducerats tidigare under utbildningen. I praktikrapporten tränas studentens förmåga att reflektera över sambandet mellan den kompetens hen forvärvat under utbildningen och praktikområdets teoretiska och praktiska arbetsuppgifter och problem.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen