Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genusvetenskap - masterkurs

Under kursen genomför studenterna en självständig vetenskaplig studie av ett genusvetenskapligt ämne i form av ett skriftligt examensarbete.

Kursen avslutas med ett seminarium där studenten försvarar det egna arbetet och opponerar på en annan students arbete.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Examensarbete, på 30 hp.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av individuell handledning, samt seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av eget examensarbete och opposition på en annan students examensarbete.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt