Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genusvetenskap - masterkurs

  • 30 hp

Under kursen genomför studenterna en självständig vetenskaplig studie av ett genusvetenskapligt ämne i form av ett skriftligt examensarbete.

Kursen avslutas med ett seminarium där studenten försvarar det egna arbetet och opponerar på en annan students arbete.