Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska

Programmet riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Du väljer språkinriktning redan när du söker till programmet. Programmet leder till en kandidatexamen.

 • Programöversikt

  År 1

  Under det första året läser du två obligatoriska kurser i språket för den språkinriktning du har valt. Du följer den ordinarie studiegången för språket.

  Kurserna i språket omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia.

  Termin 1: Litauiska I

  Termin 2: Litauiska II

  Ansvarig institution är Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (slabafinety).
  Avdelningen för baltiska språk

  År 2

  Under det andra året läser du två obligatoriska kurser med inriktning på professionell översättning. I de kurserna studerar du allmänna språkliga aspekter av flerspråkig kommunikation och översättning samt specifika aspekter som rör översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

  Termin 3: Översättning I (TTA111)

  Termin 4: Översättning II (TTA257)

  År 3

  Det tredje året ägnar du antingen åt en mer teoretisk fördjupning med anknytning till dina språkstudier eller åt fortsatta studier inom översättning. Under den femte terminen finns det även möjlighet att åka på en utbytestermin och läsa kurser inom ett språkämne. Examensarbetet skriver du i regel under den sjätte och sista terminen.

  Termin 5: Översättning III (TTA430) alternativt kurser inom ett språkämne

  Termin 6: Översättning – kandidatkurs (TTA440)

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Översättning