Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i översättning, inriktning översättningsteori

Masterprogrammet i översättning, inriktning översättningsteori, vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning, dvs. översättning av skriven text. Programmet är tvåårigt och innehåller enbart teoretiska kurser.

Programmet ger behörighet till forskarutbildningen i översättningsvetenskap och är ofta behörighetsgivande till forskarutbildning i andra språkvetenskapliga ämnen.

Masterprogrammet har två studiegångar

 1. Översättning till svenska för dig som har svenska som första språk och i första hand vill arbeta som facköversättare till svenska oavsett källspråk. Se Masterprogram i översättning, inriktning översättning till svenska (HÖVMO - ÖVSV).
 2. Översättningsteori för dig som i första hand vill fördjupa dig teoretiskt inom översättningsvetenskap oavsett käll- eller målspråk. (Det är denna programsida.)

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning, med möjlighet till etappavgång för filosofie magisterexamen i översättningsvetenskap, inriktning översättning.

 • Programöversikt

  • Masterprogrammet i översättning med studiegång Översättningsteori utgörs av obligatoriska kurser om totalt 90 hp och valfria kurser inom översättningsvetenskap eller annat huvudområde om 30 hp.
  • Kurserna omfattar i regel 7,5 hp, med undantag för kurserna Översättning – magisterkurs, 15 hp, och Översättning – masterkurs, 15 hp eller 30 hp.

  År 1

  Termin 1

  1. Översättning och samhälle, 7,5 hp (TTA632)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  2. Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (FIVFEO)
   (huvudområde filosofi)
  3. Översättningsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp (TTA623)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  4. Skönlitterär översättning, 7,5 hp (TTA625)
   (huvudområde översättningsvetenskap)

  Termin 2

  1. Översättning – magisterkurs, 15 hp (TTA641)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk vid etappavgång för magisterexamen) alternativt
  2. Fackspråk och terminologi, 7,5 hp (TTA619)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk för masterexamen)
  3. Maskinöversättning (TTA628) (TTA628)
   (huvudområde översättningsvetenskap, obligatorisk för masterexamen)
  4. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

  Av de valfria kurserna kan maximalt 15 hp för magisterexamen respektive 30 hp för masterexamen avse kurser på grundnivå.

  Ansvarig institution

  Filosofi: Filosofiska institutionen.

  Översättningsvetenskap: Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  År 2

  Termin 3

  1. Samtida översättningsforskning, 7,5 hp (TTA612)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  2. Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (ENAEVO)
   (huvudområde engelska)
  3. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

  Termin 4

  1. Översättning – masterkurs, 30 hp (TTA650)
   (huvudområde översättningsvetenskap) alternativt
  2. Översättning – masterkurs, 15 hp (TTA645)
   (huvudområde översättningsvetenskap)
  3. Valfria kurser om sammanlagt 15 hp

  Av de valfria kurserna kan maximalt 15 hp för magisterexamen respektive 30 hp för masterexamen avsekurser på grundnivå.

  Ansvarig institution

  Engelska: Engelska institutionen.

  Översättningsvetenskap: Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  ledig