Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi

Arkeologiprogrammet ger avancerad utbildning i en av institutionens inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ arkeologi, eller Osteoarkeologi. Arkeologiprogrammet ger dig fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publicerbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats). Programmet inleds med en kurs där du får problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Dessutom erbjuder samtliga inriktningar forskarförberedande kurser, samt ett kursutbud inom och utom institutionen.

 • Programöversikt

  Masterprogrammet i Arkeologi, inriktning arkeologi omfattar 120 hp (dvs. två års heltidsstudier).

  Minst 60 högskolepoäng omfattar studier inom huvudområdet, maximalt 30 högskolepoäng får omfatta valfria kurser på grundnivå, minst 7,5 hp avser färdighetskurser.

  År 1

  Introduktion till masterprogram i Arkeologi, 15 hp. För mer kursinformation.
  Kritiska perspektiv i arkeologi I, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp. Kursen ges av Filosofiska institutionen, för mer kursinformation.

  År 2

  Kritiska perspektiv i arkeologi II, 7,5 hp. För mer kursinformation.
  Valfria kurser om 22,5 hp (väljs i samråd med programansvarig lärare).

  Valbara kurser inom Arkeologi
  Specialiserad fältkurs, 15 hp. För mer kursinformation.
  Arkeologisk yrkespraktik, 15 hp. För mer kursinformation.

  År 3

  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Ges av Engelska institutionen, för mer kursinformation.
  Valfria kurser om 22,5 hp (väljs i samråd med programansvarig lärare).

  Valbara kurser inom Arkeologi
  Specialiserad fältkurs, 15 hp. För mer kursinformation.
  Arkeologisk yrkespraktik, 15 hp. För mer kursinformation.

  År 4

  Arkeologi - masterkurs, 30 hp. För mer kursinformation.

 • Så ansöker du

  Ansökan görs på www.antagning.se

  Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet. I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården).

  Om du söker flera inriktningar på programmet ska du skicka ett brev per inriktning. Obs! märk brevet med ditt personnummer.

  Brevet laddas upp med ansökan, alternativt skickas till:
  Antagningsservice
  FE20101
  839 87 Östersund

  samt även i kopia till:
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  att: Anne Hofmann
  Stockholms universitet
  Wallenberglaboratoriet
  106 91 Stockholm

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av det tidigare uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt ett personligt motivationsbrev på högst 5000 tecken inklusive mellanslag.

 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Programansvarig lärare, inriktning arkeologi
  Fredrik Fahlander
  E-post: fredrik.fahlander@ark.su.se