Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi, 120 hp

Arkeologiprogrammet ger avancerad utbildning i en av institutionens

inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ

arkeologi, eller Osteoarkeologi. Arkeologiprogrammet ger dig fördjupade

och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publicerbart individuellt vetenskapligt arbete

(masteruppsats). Programmet inleds med en kurs där du får problematisera

det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora

och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Dessutom erbjuder samtliga inriktningar forskarförberedande kurser, samt ett kursutbud inom och utom institutionen.

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt på ett motivationsbrev på högst 5000 tecken inkl. mellanslag.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen