Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i arabiska med inriktning mot mellanöstern- och nordafrikastudier

  • 180 hp

Kandidatprogram i arabiska med inriktning på mellanöstern- och nordafrikastudier är ett 3-årigt utbildningsprogram som omfattar 180 hp. Studierna leder till kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar arabiska med samhällsvetenskapligt inriktade delkurser.

Under de tre första terminerna kommer du att tillgodogöra dig grunderna i det arabiska språket; dess grundläggande grammatik, syntax, morfologi, ordförråd och språkfärdighet, samt grundläggande kunskap om regionen; dess historia, litteratur, religioner, kultur, geografi, politik, ekonomi och allmänt frågor som är centrala för en förståelse av Mellanöstern och Nordafrika.

Under de tre senare terminerna kommer du att arbeta mer djupgående med språket och regionen. Här ligger fokus på att lära sig att, utifrån fördjupade kunskaper om Mellanöstern och Nordafrika, kunna använda arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys.

Under termin fem finns möjlighet att bland annat göra praktik, fältstudie inför examensarbetet eller utlandsstudier.

Under termin sex kommer du att skriva ett examensarbete (omfattande 15hp).

Utbildningen avser att ge hög språklig kompetens i arabiska och mycket goda kunskaper om samhällsförhållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Programmet utbildar studenter för arbete med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika, inom till exempel näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media och journalistik. Programmet förbereder även studenten för fortsatta studier på avancerad nivå inom huvudområdet Mellanösterns språk och kulturer.