Kandidatprogram i arkeologi, 180 hp

Vill du veta hur människor levde förr? Arkeologi och Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapliga ämnen och handlar om människors kultur och livsvillkor under årtusenden i både Nordeuropa och vid Medelhavet. I första hand studeras materiella spår efter människor, för senare tidsperioder relateras dessa även till skriftliga källor. Laborativ arkeologi läses vid institutionens forskningslaboratorium. Här används tekniskt avancerade metoder för att tillvarata, analysera och redovisa det arkeologiska källmaterialet. Osteoarkeologi studerar huvudsakligen skelettlämningar efter människor och djur.

Utbildningen leder fram till kandidatexamen med inriktning mot antingen Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv eller Laborativ arkeologi. Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Den första delen om 60 hp består av kurserna Arkeologi I och II, alt. Antikens kultur och samhällsliv I och II. Kurser termin tre och fyra om totalt 60 hp väljs i samråd med handledare liksom femte terminens inriktning för kandidatkursen, 30 hp.

Under den sjätte terminen genomlyses olika forskningsperspektiv samt arkeologins arbetsmarknad. Fältkurs med projektering och arbetsledning inom institutionens grävkurs ingår. För studenter som valt Antikens kultur och samhällsliv innebär sjätte terminens studier ytterligare fördjupning inom ämnet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen