Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i historia

Kandidatprogram i historia passar dig som vill ha breda kunskaper om historiska förhållanden.

Johann Heinrich Tischbein - The Nine Muses - Clio (History), 1780
Johann Heinrich Tischbein - Clio, 1780. Källa: wikimedia commons

Inom programmet lär du dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser, allt från gamla dokument och vetenskaplig litteratur till texter på nätet. Du kommer att öva dig i att argumentera, diskutera och skriva vetenskapliga texter. 

Historia handlar om förändring över tid och ger dig en god bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar sex terminer heltidsstudier. Av dessa utgörs fyra terminer av obligatoriska kurser i historia: Historia I, Historia II, Kandidatkurs i historia och Historievetenskaplig tillämpningskurs. Den sistnämnda kursen, som avslutar programmet, innehåller förutom två teoretiska kurser tio veckor handledd praktik.

  Resterande 60 hp består av två terminers studier inom ett eller två andra ämnen inom humanistisk fakultet, alternativt en eller två terminers utlandsstudier inom något humanistiskt ämne. 

  Studiegång

  Termin 1
  Historia I inom Kandidatprogram i historia, 30 hp (huvudområde Historia).
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia I finns under kurssidan här.

  Termin 2
  Historia II inom Kandidatprogram i historia, 30 hp (huvudområde Historia).
  Kurslitteratur och kursbeskrivning för kursen Historia II finns under kurssidan här.

  Termin 3
  Valbar kurs omfattande 30 hp inom Humanistisk fakultet eller utlandsstudier inom något humanistiskt ämne motsvarande 30 hp.

  Termin 4
  Valbar kurs omfattande 30 hp inom Humanistisk fakultet eller utlandsstudier inom något humanistiskt ämne motsvarande 30 hp.

  Termin 5
  Kandidatkurs i historia, 30 hp (huvudområde Historia). 

  Termin 6
  Historievetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp (huvudområde Historia). 

  Kurserna under termin 3–5 kan läsas i valfri ordning.

  För närmare information om de kurser som ingår i programmet samt specificerade förkunskapskrav, se respektive kursplan. 

 • Så ansöker du

 • Arbetsmarknad och karriär

  Utbildningen vänder sig till personer med intresse av att arbeta med historia genom forskning och skrivande men också andra former av kunskapsuppbyggnad och förmedling av historisk kunskap, till exempel vid museer, inom media eller genom populärvetenskap.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se