Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Utbildningen är utformad för att ge yrkesrelevant fördjupning för lärare inom estetiska ämnen (bild, musik och drama) och skolans samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, samhällskunskap, religion). Programmet möjliggör för lärare med examen för olika skolstadier, eller yrkesverksamma med kandidatexamen inom nämnda skolämnen, möjlighet att genomföra en magister- eller masterutbildning som bygger vidare på deras tidigare examen.

Utbildningen utgör i huvudsak en påbyggnad för lärare inom skolverksamhet och kulturskola och utformningen av utbildningen innehåller därför yrkesutvecklande och förberedande moment för att delta i och leda ämnesdidaktisk skolutveckling och kollegialt lärande.

Masterprogrammet (120 hp) omfattar två inriktningar, en mot de estetiska ämnenas didaktik och en mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och ger möjlighet till avgång med magisterexamen efter 60 hp. Programmet ges på hel- eller halvfart.

 • Programöversikt

  Utbildningen förenar till delar estetiskt lärande med samhällsorienterande perspektiv. Genom valbara kurser
  inom studenternas ämnesområden ges möjligheter att bredda och fördjupa de ämnesteoretiska kunskaperna.
  Huvudområdet ger en ämnesdidaktisk fördjupning som följer tre spår: teori, undervisningsdesign och kollegialt lärande. Progressionen inom programmet bygger i huvudsak på en metodologisk och teoretisk fördjupning (se vidare utbildningens utformning).

  Under de inledande kurserna etableras ett yrkesnära och teoretiskt problematiserande perspektiv som förbereder studenterna att utforma och förbereda det självständiga arbetet. Programmet inleds med kurser där innehållet relaterar yrkesuppdraget till samhällsförändringar och aktuella ämnesdidaktiska utmaningar. Därefter följer den fakultetsgemensamma kursen Vetenskaplighet och forskningsetik.

  Kommande kurser leder in mot en specialisering mot ett ämnesdidaktiskt fokus dels mot praxis- och undervisningsnära forskning dels mot yrkesutvecklade frågor om att leda kollegialt lärande. Den ämnesteoretiska basen fördjupas genom valbara kurser med inriktning mot studenternas anknytning till
  estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

  En metodkurs förbereder studenterna på att arbeta med metoder för att undersöka yrkesnära forskningsproblem, som sedan nyttjas i det följande (magister)examensarbetet om 15 hp. Fördjupningar vad gäller teori och metod i ämnesdidaktiska områden erbjuds liksom den fakultetsgemensamma kursen i akademisk engelska. Det avslutande (master)examensarbetet omfattar 15 hp,
  och ställer större krav på teoretisk och metodologisk medvetenhet. Målet är att arbetet skall kunna publiceras i en vetenskaplig tidskrift.
   

 • Kontakt

  Studievägledare: studievagledning@hsd.su.se