Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Utbildningen är utformad för att ge yrkesrelevant fördjupning för lärare inom estetiska ämnen (bild, musik och drama) och skolans samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, samhällskunskap, religion). Programmet möjliggör för lärare med examen för olika skolstadier, eller yrkesverksamma med kandidatexamen inom nämnda skolämnen, möjlighet att genomföra en magister- eller masterutbildning som bygger vidare på deras tidigare examen.

Utbildningen utgör i huvudsak en påbyggnad för lärare inom skolverksamhet och kulturskola och utformningen av utbildningen innehåller därför yrkesutvecklande och förberedande moment för att delta i och leda ämnesdidaktisk skolutveckling och kollegialt lärande.

Masterprogrammet (120 hp) omfattar två inriktningar, en mot de estetiska ämnenas didaktik och en mot de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och ger möjlighet till avgång med magisterexamen efter 60 hp. Programmet ges på hel- eller halvfart.