Stockholms historia, 15 hp

Om kursen

Kursen handlar om Stockholms historia, från stadens grundande till dagens moderna storstad. Vem har styrt Stockholm? Vilka sociala förhållanden levde människorna under? Hur har kvinnorna klarat sig i staden? Hur har stadens bebyggelse förändrats? Kursen innehåller även frågor om stadens utveckling i ett internationellt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen