Go to this page on our english site

Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800

  • 15 hp

Kursen ger en bred historisk introduktion till Afrikas utveckling söder om Sahara före den europeiska 1800-talskolonialismen. Den behandlar flera aspekter på afrikansk historia utifrån politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utgångspunkter. Tyngdpunkten i litteraturen är lagd på moderna studier av afrikanska historiker vid afrikanska universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen