Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag

En introduktion till modern afrikansk historia söder om Sahara från tidigt 1800-tal till idag.

Kursen behandlar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika under den period när européerna började stycka upp Afrikas territorium och exploatera kontinenten. Innebörden i uttrycken kolonialism och postkolonialism diskuteras och analyseras. Dessutom fokuseras frågeställningar om hur Afrika av idag kan förklaras med den historiska utvecklingen under senaste två århundradena. Kursen blickar även framåt mot det moderna Afrikas framtid.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Afrika söder om Sahara 1800- till idag. En översikt

  Delkurs 1 omfattar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika söder om Sahara under perioden med särskild tyngdpunkt på den europeiska kolonialismen och vägen mot ökat självbestämmande under 1960-talet och framåt.

  Delkurs 2: Kolonialism och beroende. Begrepp och teorier

  Delkurs 2 behandlar och lägger tyngdpunkten på en diskussion om kolonialismen, och dess ekonomiska utgångspunkter och ideologiska motiveringar. Begrepp och definitioner behandlas, liksom beroendeskolan och postkolonial teoribildning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter