Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika under den period när européerna började stycka upp Afrikas territorium och exploatera kontinenten. Innebörden i uttrycken kolonialism och postkolonialism diskuteras och analyseras. Dessutom fokuseras frågeställningar om hur Afrika av idag kan förklaras med den historiska utvecklingen under senaste två århundradena. Kursen blickar även framåt mot det moderna Afrikas framtid.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen