Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag

Kursen behandlar den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika under den period när européerna började stycka upp Afrikas territorium och exploatera kontinenten. Innebörden i uttrycken kolonialism och postkolonialism diskuteras och analyseras. Dessutom fokuseras frågeställningar om hur Afrika av idag kan förklaras med den historiska utvecklingen under senaste två århundradena. Kursen blickar även framåt mot det moderna Afrikas framtid.