Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel, 15 hp

Om kursen

Kursen diskuterar etableringen det moderna Kina under 1900-talet som stormakt. Den diskuterar hur olika aktörer strävat efter att modernisera Kina och hur detta uppfattats i väst. Kursen tar också upp temata som övergången från kejsardöme till republik, republiken och inbördeskriget, den sinosovjetiska konflikten, det stora språnget och kulturrevolutionen och Kina efter Mao, Kinas relationer till omvärlden, och även Kinas uttolkare i väst och svenska Kinafarare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen