Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750

  • 7,5 hp

Kursen behandlar den politiska och intellektuella utvecklingen från 600-talet i islamiska samhällen. Den tar upp den politiska utvecklingen, diskuterar betydelsen av den islamiska tolkningstraditionen för politiken och behandlar de centrala tankegångarna i diskussionerna om kalifatets villkor under högmedeltiden. Kursen tar också upp framväxten av de osmanska och safavidiska territorialstaterna och deras struktur.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.