Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid

  • 7,5 hp

Kursens utgångspunkt är ett genusperspektiv, där könens roller, egenskaper och uppgifter studeras som socialt skapade och inte naturgivna. Kursen ger kunskap om hur maktrelationer formats och gestaltats i arbete, politik och familjeliv i ett långt historiskt perspektiv. Kursens huvudteman är genusarbetsdelning och familjerelationer, samt politiskt medborgarskap och 1900-talets nordiska välfärdsmodell i ett jämförande perspektiv. Kursen ger insikter i hur sociala kategorier, som klass, etnicitet och sexualitet, tillsammans med genuskategorisering format kvinnors och mäns villkor genom historien. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Sverige och Västeuropa, men med utblickar till andra delar av världen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.