Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medeltidens samhälle

Kursen behandlar svensk och europeisk medeltid. Den erbjuder tematiska fördjupningar, t.ex. humorns olika funktioner, jordägandets roll och hur man såg på det skrivna ordet då få kunde läsa och skriva. Den traditionella bilden av medeltiden som en mörk tid, präglad av en korrumperad kyrka och utbredd vidskeplighet, utmanas av den nyare forskningens bild av en ljus tid präglad av radikala idéer och intellektuella framsteg.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Översikt 4 hp
  2. Metod 3,5 hp
  3. Tematisk fördjupning 7,5 hp

  Delkurser

  Delkurs 1

  Delkursen behandlar huvuddragen i tidsperiodens utveckling. Både det medeltida Sverige och Europa lyfts fram i avseende på politisk, social, ekonomisk och kulturell utveckling och förändring. Det är de stora linjerna i utvecklingen som främst betonas. Delkursen ger även en fördjupning med inriktning mot folkvandringstid och medeltidens födelse.

  Delkurs 2

  Delkursen handlar om hur ny historisk kunskap blir till på ett vetenskapligt sätt. Metodiska frågor tas upp. Riktlinjer för värderingar och granskningar av historiskt källmaterial introduceras. Delkursen presenterar också historievetenskapliga termer och begrepp, och ger insikt i historiska teorier.

  Delkurs 3

  Delkursen behandlar förhållandet mellan manliga och kvinnliga ideal såsom det framträder i den medeltida litteraturen och kulturen samt förhållandet mellan naturligt och övernaturligt. I kursen ingår även att analysera en framträdande svensk medeltidsgestalt, Bengt Jönsson (Oxenstierna) och diskutera honom och hans gelikar utifrån makt- och könsperspektiv. Nordiska förhållanden jämförs med europeiska.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. All undervisning på delkurs 2 är obligatorisk.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se