Go to this page on our english site

Medeltidens samhälle

  • 15 hp

Kursen behandlar svensk och europeisk medeltid. Den erbjuder tematiska fördjupningar, t.ex. humorns olika funktioner, jordägandets roll och hur man såg på det skrivna ordet då få kunde läsa och skriva. Den traditionella bilden av medeltiden som en mörk tid, präglad av en korrumperad kyrka och utbredd vidskeplighet, utmanas av den nyare forskningens bild av en ljus tid präglad av radikala idéer och intellektuella framsteg.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen