Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid, 7,5 hp