Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid

  • 7,5 hp

Hur har samernas kultur och levnadssätt sett ut historiskt och vilka regionala skillnader finns inom Sápmi, det samiska bosättningsområdet? Hur har Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands relationer med samer sett ut genom århundradena?

Fotograf Kjellström, Rolf, 1968 https://digitaltmuseum.se/011013848974/renskotsel-sarvjakt-lars-hott
Fotograf: Rolf Kjellström, 1968

Kursen ger en kronologisk översikt över samernas historia både före och efter de intensifierade kontakterna med de nordiska staterna och Ryssland på 1500-talet, och fram till idag.

Kursen tar upp delområden som:  samisk kultur, utbildning, och perspektiv på samer som minoritet och urfolk.

Ställningen som minoritet problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv, som erbjuds av forskningen. De historiska relationerna, maktförhållandena och gränserna mellan samerna och de andra befolkningsgrupperna ar temata som diskuteras genomgående under kursen.