Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fortsättningskurs i Stockholms historia – seminariekurs

Akalla station
Akalla station, Stockholm. Foto: Arild Vågen. Källa: Wikimedia commons.

Kursen behandlar Stockholms historia och är tematiskt upplagd. Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform där studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner kring vetenskapliga artiklar, historiskt källmaterial och andra texter. Seminarierna tar upp en rad aspekter av Stockholms historia, bland annat ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter, samt behandlar relationen mellan staden och dess invånare samt samspelet mellan staden och statsmakten. Även studiebesök/exkursioner kan komma att ingå. Studenten förväntas även genomföra ett forskningsarbete som resulterar i en självständigt skriven essä eller uppsats. 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Stockholms historia: Fördjupning och metod

  Delkursen ger fördjupade insikter i Stockholms historia med hjälp av vetenskapliga uppsatser och studier avr källmaterial. Kursen introducerar dessutom Stockholms minnesinstitutioner och det historiska material som dessa institutioner tillhandahåller för forskningen.

  Delkurs 2: Stockholms historia: Essä

  Delkursen ger kunskap om det vetenskapliga arbetssättet och den vetenskapliga formen för ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och analys. Kursen syftar till att träna ett akademiskt framställningssätt samt förmågan att producera läsbar och väl disponerad text. I kursen ingår författande av en uppsats eller en essä.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och studiebesök/exkursioner.

  Examinator

  Hitta institutionens alla examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
  Kursadministration: expedition@historia.su.se
  Studierektor: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se