Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fortsättningskurs i Stockholms historia – seminariekurs

Akalla station
Akalla station, Stockholm. Foto: Arild Vågen. Källa: Wikimedia commons.

Kursen behandlar Stockholms historia och är tematiskt upplagd. Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform där studenterna förväntas delta aktivt i diskussioner kring vetenskapliga artiklar, historiskt källmaterial och andra texter. Seminarierna tar upp en rad aspekter av Stockholms historia, bland annat ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter, samt behandlar relationen mellan staden och dess invånare samt samspelet mellan staden och statsmakten. Även studiebesök/exkursioner kan komma att ingå. Studenten förväntas även genomföra ett forskningsarbete som resulterar i en självständigt skriven essä eller uppsats.