Go to this page on our english site

Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000

  • 10 hp

Kursen ger en bred introduktion till Sveriges maritima förflutna, utifrån historiska, etnologiska och marinarkeologiska perspektiv. Svensk historia har sedan urminnes tider präglats av närheten till havet som

transportmedel, som resurs men också som en krigszon. Kursens syfte är att belysa olika aspekter av detta långa förhållande och visa hur de format det moderna svenska samhället. Kursen ges av forskare och lärare knutna till Centrum för maritima studier

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen