Grundkurs i historia – Historia I, del 2, 15 hp

Kursen består av två delkurser vilka tillsammans ger en helhetsbild av människans historia, med särskild betoning på modern tid. Fokus ligger på de långa linjerna i världshistorien men också på formativa perioder då avgörande förändringar ägde rum. Kursen ger även grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp.

Delkurs 1: Världens och Sveriges historia: modern tid

Delkurs 2: Människor, makt och historisk förändring

Delkurs 1 omfattar världens och Sveriges historia från 1800-talet till nutid, med fokus på politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringsprocesser. Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om viktiga historiska skeenden samt utveckla deras förmåga att diskutera historisk kronologi och geografi utifrån historievetenskapliga begrepp.

Delkurs 2 introducerar sociala och kulturella perspektiv på historisk kontinuitet och förändring, från äldre tid till idag. Studenterna får här träna sin analytiska förmåga vad gäller olika historiska maktrelationer som våld, religion, rasism, genus och sexualitet.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen