Go to this page on our english site

Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)

  • 7,5 hp

Denna översiktskurs vänder sig till utländska studenter utan tidigare akademiska studier i nordisk historia.

Kursen introducerar centrala teman i nordisk historia senare delen av 1700-talet till nutid. Kursen ger både de breda dragen i Nordens historia och tematiska fördjupningar inom några utvalda områden. Fördjupningarna på perioden 1750–2015 har politisk historisk tyngdpunkt. Politisk historia förstås i en bred mening och inkluderar den allmänna politiska utvecklingen (partiväsende, demokratisering, parlamentarism), den utrikes- och säkerhetspolitiska utvecklingen och välfärdspolitikens historia.

Kursen tar ett brett grepp om nordisk historia dels genom att diskutera drag som utmärker regionen i sin helhet, men även genom att diskutera utvecklingslinjer och förhållanden som skiljer sig åt mellan de framväxande staterna. Detta angreppssätt ger god grund för jämförelse både inom Norden och i förhållande till en bredare europeisk historieskrivning.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen