Go to this page on our english site

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats

  • 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt några aktuella historiska forskningsområden. Här ges även möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av de analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter som lärts ut tidigare under terminen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen