Go to this page on our english site

Historia - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen utgör termin tre inom historiestudierna och består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i historia om 15 högskolepoäng, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels kurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen