Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Kursen utgör termin tre inom historiestudierna.

Kursen består dels av ett examensarbete i historia om 15 högskolepoäng, dels av kurser som erbjuder teoretisk respektive ämnesmässig fördjupning. För att söka kursen vänligen kontakta institutionen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser:

  1. Examensarbete, 15 hp
  2. Teori och metod 7,5 hp
  3. Litteraturkurs 7,5 hp

  Delkurser

  Delkurs 1

  Det centrala inslaget består av att författa ett examensarbete, en självständig historievetenskaplig undersökning som ska presenteras och försvaras på ett seminarium. I kursen ingår även att granska, analysera och opponera på annans students examensarbete. Arbetet med examensarbetet sker under individuell handledning.

  Delkurs 2

  Delkursen är en teoretisk och metodisk fördjupning, inriktad mot hur teori och metod omsätts i empirisk forskning. Kursen innehåller även historiografiska inslag.

  Delkurs 3

  Delkursen är en ämnesfördjupande litteraturkurs med inriktning på museer och kulturarv som läses
  individuellt.

  Examinator

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor grundnivå: kvällskurser och kandidatkurs