Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Kursen utgör termin tre inom historiestudierna och består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i historia om 15 högskolepoäng, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels kurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning. För att söka kursen vänligen kontakta institutionen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.