Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv, 30 hp

Om kursen

Kursen utgör termin tre inom historiestudierna och består dels av ett större självständigt uppsatsarbete i historia om 15 högskolepoäng, vilket motsvarar kravet för en kandidatexamen, dels kurser som erbjuder teoretisk ämnesfördjupning. För att söka kursen vänligen kontakta institutionen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen