Medeltidsforskning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen är tvärvetenskaplig och arrangeras av institutioner som har medeltidsstudier på sitt ansvarsområde: Arkeologi, historia, konstvetenskap och nordiska språk. Kursen ges i form av seminarier. Diskussionsmaterial väljes så att deltagarna får kunskap om centrala metod- och teoriproblem inom medeltidsforskningens delämnen; dessutom ges orientering om några centrala källmaterial, skriftliga och föremålsrelaterade.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen