Privatiseringar och förstatliganden från tidigmodern tid till i dag, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar synen på privat respektive offentligt ansvar genom att analysera och diskutera politiska konflikter kring hur allmännyttiga verksamheter bäst ska organiseras – av offentliganställda tjänstemän, privata företag eller av andra utförare. Kursen fokuserar på frågor om förändring och kontinuitet över tid. Vi kommer att diskutera äldre tiders entreprenader och jämföra med forskning om det sena 1900-talets privatiseringsvåg i Västeuropa och USA. På kursen analyseras både teorier om hur gränsdragningen mellan privat och offentligt ska förstås och de över tid växlande politiska motiven för att byta organisationsmodell.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen