Go to this page on our english site

Globalhistoria I - klimat, samhälle, ekonomi och styrning i ett långt tidsperspektiv

  • 7,5 hp

Kursen behandlar globalhistoriska teman i ett långt tidsperspektiv från ca 12000 år före vår tidräkning fram till nutid. Den tar upp forskning om de stora sambanden mellan människan och den omgivande fysiska miljön med fokus på klimatförändringar, människans omvandling av landskapet och användning av naturresurser, ekonomisk och demografisk utveckling samt på migration och styrning i samhället.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen