Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet: Interaktioner och paradoxer

  • 7,5 hp

Kursen diskuterar grunddragen hos de etno-nationalistiska och islamistiska identiteter som på nationell och regional nivå har uppstått i Mellanöstern från slutet av 1800-talet fram till idag. Båda identiteterna uppstod genom att förespråka idén om nation/umma och kräva nationellt oberoende och suveränitet, främst i samarbete med, men sedan 1960-talet, i konfrontation mot varandra. Samspelet och konflikten kommer att belysas genom politiska, sociala och ekonomiska omvälvningar under 1900-talet fram till idag, med inriktning på teman som demokrati, sekularisering, anti-västernism och genus.