Globalhistoria II – Nationell och internationell politik och världsekonomins globalisering från ca 1800 till idag, 7,5 hp